Studentrådet IE

Ved Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk på NTNU

Studentrådet jobber for å ivareta studentenes interesser

Studentrådet IE består av dine tillitsvalgte og jobber for IEs studenter i møte med fakultet- og insituttledelse. Dersom du har problemer i ditt møte med NTNU, eller har ideer om hvordan fakultetet eller instituttet kan legge bedre til rette for deg som student, er du hjertelig velkommen til våre kontorer i 2.etg Gamle Fysikk på Gløshaugen for kaffe og en prat, eller du kan nå oss på ftv@sr-ie.no
Oversikt over tillitsvalgte
Valgweb
Referat fra Studentrådsmøter
Stillingsinstruks KTV
Stillingsinstruks ITV
Stillingsinstruks FTV
Vedtekter

Velferdsmidler

Siste nytt fra Studentrådet

Kontakt oss