april 26, 2021

Mats Finsås

Stiller til: ITV IDI (bachelor)

Studie: Bachelor i informatikk, 2. år

Jeg stiller som ITV for IDI! Vår stemme opp mot NTNU er viktigere enn på lenge. Jeg tror jeg kan formidle det som er viktig for oss på en god måte, og sørge for at vi blir hørt. Et godt, synlig og transparent samarbeid mellom studentene og instituttet kan gi oss mer utbytte av tiden vi har på NTNU. For øvrig er jeg veldig opptatt av kvalitet i utdanningen vi får, og jeg synes at kvalitetssikringssystemet på NTNU er for dårlig. Det må tilrettelegges for bedre plattformer å gi tilbakemelding, og tilbakemeldingen som gis må faktisk følges opp av emneansvarlige og instituttet.