Mer om oss

Mer om oss og våre arbeidsoppgaver

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter ved institutt, og fakultet, som er valgt av studenter på fakultetets studieprogram. Valg foregår elektronisk på http://studentvalget.no/

Studentrådet skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet for jobbe for å gjennomføre vedtak i Allmøtet.

I tillegg til å delta på møter i regi av studentrådet, har instituttrepresentantene (ITV) en del andre oppgaver. De er studentenes valgte representanter i studieprogrammrådet og instituttrådet ved sine linjer/institutter. Instituttrepresentantene har også ansvar for oppfølging av klassetilllitsvalgte.

FTVene har ansvar for å lede Studentrådet, arrangere møter, seminar, og følge opp ITVenes arbeid. FTVene representerer fakultetets studenter i råd og utvalg som f.eks studieutvalget, tilsetningsutvalget for vitenskapelige stillinger, ledergruppen og fakultetsstyret. I tillegg har også FTVene et tett sammarbeid med studenttingets ledelse og studentrepresentantene i Styret.

Studentrådets Vedtekter finner du her

Stillingsinstrukser ligger finner du her:
Fakultettillitsvalgt

Instituttillitsvalgt

 

Kontakt

Studentrådet IE har kontor i 2.etg Gamle Fysikk ved Gløshaugen.

For å kontakte de fakultettillitsvalgte kan man sende en mail til:
ftv@sr-ie.no

De fakultettillitsvalgte kan være behjelpelige med problemer som angår oppbyggingen av ditt studieprogram, læringsmiljøet ved ditt lærested, undervisning, og kan selv ta tak i ditt problem, eller henvise deg til riktig instans slik at du alltid skal få hjelp ved problemer i ditt møte med NTNU.

De instituttillitsvalgte kan nås ved sine respektive addresser:

Elkraft: elkraft@sr-ie.no
IDI: idi@sr-ie.no
IES: ies@sr-ie.no
IMF: imf@sr-ie.no
IIK i Trondheim: iikt@sr-ie.no
IIK i Gjøvik: iikg@sr-ie.no
ITK: itk@sr-ie.no
IIR i Ålesund: iir@sr-ie.no
LUR: lur@sr-ie.no

 

De instituttillitsvalgte kan være behjelpelige med problemer ved undervisningen av spesifikke emner som går ved de respektive instituttene.