Allmøte for studenter ved IE 20.10.2016

Fra og med 01.01.2017 blir alle studenter ved IME del av det nye fakultetet IE, Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk. I den anledning må det opprettes et nytt studentråd for fakultetet. Stiftelsen av Studentrådet IE er satt til et allmøte for alle studenter ved det nye IE fakultetet i S1 på Gløshaugen kl 12:15 20.10.16.
Liste over alle studier som faller under IE fakultetet
Facebook hendelsen

Sakene er som følger:
1. Velkommen
2. Stiftelse av Studentrådet IE
3. Vedtekter for Studentrådet
4. Introduksjon av kandidater til fakultettillitsvalgt
Møteslutt med kake og kaffe

Forslag til vedtekter finner man her: http://tinyurl.com/hzxdwet