Studieprogram under IE fakultetet

Dette er en liste over de største linjene som har vertsfakultet IE, og som representeres av Studentrådet IE.

Bachelorprogram:

Kalvskinnet:
Informatikk med spesialisering i drift av datasystemer
Informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling
Ingeniørfag, Data
Ingeniørfag, Elektro
Ingeniørfag, fornybar energi
IT-støttet bedriftsutvikling

Gløshaugen:
Informatikk
Matematiske fag

Gjøvik:
Drift av nettverk og datasystemer
Informasjonsikkerhet
Ingeniørfag – data, elektro, og elkraft
Programvareutvikling
Spillprogrammering
Webutvikling

Ålesund:
Ingeniørfag – Automatiseringsteknikk, Data, og Elkraft

5årig Masterprogram:
Datateknologi
Elektronisk systemdesign og innovasjon
Energi og miljø
Kommunikasjonsteknologi
Kybernetikk og robotikk
Lektorutdanning i realfag

2årig Masterprogram:
Gløshaugen:
Datateknologi
Elektronikk
Enegibruk og energiplanlegging
Industriell kybernetikk
Informatikk
Kybernetikk og robotikk

Internasjonal master:
Electric power engineering
Embedded computer systems
Information systems
Mathematical sciences
Security and mobile computing
Telematics
Wind Energy
Information Security (Gjøvik)
Applied Computer Science (Gjøvik)
Color in Science and Industry (Gjøvik)

Kalvskinnet:
IKT-basert samhandling

1 thought on “Studieprogram under IE fakultetet

Comments are closed.