Studentrådet IE Våren 2017

Det er avholdt valg til to verv som fakultettillitsvalgt ved Studentrådet IE. Valget ble avsluttet fredag 28.10.2016, og resultatet ble som følgende:

De fakultettillitsvalgte for IE fakultetet våren 2017 er:

FTV siv.ing.
Kaja Garbom Sørbotten

FTV bachelor realfag
Trine-Lise Helgesen

FTV bachelor ingeniør
Hans Peder Langbekkhei

FTV fritt valgt 
Harald Vinje

ITVer som er valgt våren 2016 blir sittende våren 2017. Neste valg blir avholdt april 2017, da skal det velges 2 FTVer og 2 ITV for hvert institutt ved IE.