Saksliste og saksdokumenter til Allmøte 04.04.17

Studentrådet IE skal holde et allmøte for alle studenter ved IE fakultetet i EL6 på Gløshaugen kl 16.15-18 04.04.17. Sakene er som følger: Info om Studentrådet IE etter fusjonen Forslag om endring av vedtekter for Studentrådet IE Introduksjon av kandidater til fakultettillitsvalgt og instituttillitsvalgt Vedtekter og forslag til endring finner du hhv. her og her. Read more about Saksliste og saksdokumenter til Allmøte 04.04.17[…]

Bakgrunnsbilete

Valg av nye representanter for studieåret 2017/2018

Semesterets valgperiode er i gang og vi ser etter kandidater til både institutt- og fakultetstillitsvalgte! Selve valget vil avholdes i uke 14. Som tillitsvalgt har du mulighet til å påvirke andres og egen studiehverdag. Studentrådet jobber tett opp mot institutt- og fakultetsledelsen og har en stemme i alle avgjørelser, ansettelser og instillinger som blir gjort. Read more about Valg av nye representanter for studieåret 2017/2018[…]