Valg av nye representanter for studieåret 2017/2018

Semesterets valgperiode er i gang og vi ser etter kandidater til både institutt- og fakultetstillitsvalgte!
Selve valget vil avholdes i uke 14.

Som tillitsvalgt har du mulighet til å påvirke andres og egen studiehverdag. Studentrådet jobber tett opp mot institutt- og fakultetsledelsen og har en stemme i alle avgjørelser, ansettelser og instillinger som blir gjort. Dette er et spennende og givende jobb som fører til resultater for alle dine medstudenter.
Begge stillingene er honorert.

Har du spørsmål eller ønsker å stille til valg?
Send mail til ftv@sr-ie.no!