Saksliste og saksdokumenter til Allmøte 04.04.17

Studentrådet IE skal holde et allmøte for alle studenter ved IE fakultetet i EL6 på Gløshaugen kl 16.15-18 04.04.17. Sakene er som følger:

  • Info om Studentrådet IE etter fusjonen

  • Forslag om endring av vedtekter for Studentrådet IE

  • Introduksjon av kandidater til fakultettillitsvalgt og instituttillitsvalgt

Vedtekter og forslag til endring finner du hhv. her og her.

Referat fra forrige Allmøte for Studentrådet IME høst 2016 ligger her.

Vel møtt!

Mvh
FTVene på IE-fakultetet

Kaja, Trine-Lise, Hans Peder og Harald