Studentvalget 2019/2020

Nå kan DU stille til valg til Studentrådet IE.

Til Studentrådet IE skal det velges følgende:

Trondheim:
Fakultetstillitsvalgt

 • FTV (siv.ing ): 1 stilling
 • FTV (realfag): 1 stilling
 • FTV ( fritt valgt): 1 stilling

Instituttstillitsvalgt

 • ITV(IES): 1 stilling
 • ITV(ITK): 1 stilling
 • ITV(IMF): 1 stilling
 • ITV(IEL): 1 stilling
 • ITV(IIK): 1 stilling
 • ITV(IDI): 2 stillinger

Ålesund:
Instituttstillitsvalgt

 • ITV(IIR): 2 stillinger

Gjøvik:
Instituttstillitsvalgt

 • ITV(IIK): 1 stilling
 • ITV(IDI): 1 stilling

Vi håper å se DEG stille!
Har du noen spørsmål hva vervet går ut på og hva det medbringer av goder ta kontakt med oss!

Mer om oss