Allmøte referat og valg resultater.

Hallo!

Da er Allmøte over og nye vedtekter vedtatt!

Valget er også omme og resultatene er klare.
De nye tillitsvalgte for høsten 2019 er som følger:

Fakultetstillitsvalgt:
Bendik Bogfjellmo
Katrine Langvik
Julie Adele Solum-Sjaavaag

Instituttstillitsvalgt:
Andreas Glad Farstad (IES)
Maren Refsnes Brubæk (IEL)
Thomas Borge Skøien (ITK)
Even Myklebust (IMF)
Ingrid Sørdal Volden (IIK)
Martin Broch Furunes (IIK Gjøvik)
Bendik H. Haugen (IDI)
Jon-Inge Heggstad (IDI)
Charley Vo (IDI Gjøvik)
Yusuf Harmankaya (IIR Ålesund)
Emil Elton Nilsen (IIR Ålesund)

Takk til alle som stilte til valget og stemte!

Referat fra Allmøte 01.02.2019.