Allmøte 03.03.2020

Studentrådet IE inviterer alle studenter ved IE-fakultetet til allmøte!

  • Dato: 03.mars 2020
  • Tid: 16.15-17.00
  • Rom: F2, Gamle Fysikk, Gløshaugen

Saksliste:

  • Orientering om studentrådet IE
  • Orientering om psykososial undersøkelse
  • Orientering om velferdsmidler 2020
  • Vedtektsendringer
  • Suppleringsvalg av instituttillitsvalgt (ITV) ved institutt for elkraftteknikk (IEL)

Forslag til vedtektsendringer som skal stemmes over på allmøte:

Forslaget er å legge til det som er skrevet i rødt.

For spørsmål kontakt: ftv@sr-ie.no