Valg 2020!

Nye studenttillitsvalgte skal velges for Studentrådet IE. Send inn kandidatur!

Skjema for å sende inn kandidatur finnes her.
Skjema for å nominere noen finnes her.

Til studentrådet skal det velges følgende:

Fakultetstillitsvalgt (FTV):
1 – FTV (en student som går realfag)
1 – FTV (fri)

Instituttillitsvalgt (ITV):
Trondheim:
1 – IEL
2 – IDI (en student fra informatikk og en student fra datateknologi)
1 – IES (en student som går ingeniør)
1 – IMF (en student som går siving)
1 – IIK
1 – ITK

Gjøvik:
1 – IDI
1 – IIK

Ålesund:
1 – IIR

Fristen for å sende inn kandidatur er 22.04.20 kl.17.00 og valgperioden er 23.04.20 – 03.05.20 Om du skulle ha noen spørsmål er det bare å kontakte oss: ftv@sr-ie.no.