Suppleringsvalg 2020

Nye studenttillitsvalgte skal velges for Studentrådet IE i et suppleringsvalg i høst.

Dette er:

  • En fakultetstillitsvalgt (FTV)
  • En instituttstillitsvalgt (ITV) for institutt for datateknologi og informatikk (IDI) i Gjøvik

Kontakt ftv@sr-ie.no ved interesse.