Velferdsmidler V2021

Studentrådet IE har i dag gleden av å annonsere at vi åpner for søknader om velferdsmidler!

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) har besluttet å tildele Studentrådet IE inntil kr 300.000,- med mål om å styrke studentvelferden på IE-fakultetet. Pengene skal dekke tiltak på alle IEs campuser og studieområder som kommer studentene ved fakultetet til gode. Vi oppfordrer til å søke om lavterskeltilbud og/eller strakstiltak som ganger studentene i den spesielle koronasituasjonen.

Søknader med en søknadssum på under 5 000 kr behandles fortløpende. Større søknadsbeløp vil behandles etter søknadsfristen 15. mars kl. 23:59.

For å kunne behandle søknaden deres trenger vi:

  1. Grundig og oversiktlig kostnadsestimat for prosjektet eller tiltaket midlene er tiltenkt.
  2. For søkere tilhørende eller i regi av en etablert organisasjon skal det vedlegges regnskap og budsjett (såfremt dette er tilgjengelig) for den organisasjonen tiltaket det søkes om støtte til er tilknyttet.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i søknadsskjemaet.

Merk: Man må være innlogget med NTNU-bruker for å kunne svare på skjemaet på grunn av at filopplastning kun er mulig for NTNU-brukere.