Valg V2021


Da har valget for våren 2021 åpnet. Det skal velges lønnede studentrepresentanter som har mulighet til å påvirke ledelsen til å høre på studentenes mening i avgjørelser.

Studentrådet ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU har tillitsvalgte i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det består av en lektortillitsvalgt, fire fakultetstillitsvalgte (FTV) og 19 institutttillitsvalgte (ITV) for instituttene Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Institutt for elektroniske systemer (IES), Institutt for matematiske fag (IMF), Institutt for elkraftteknikk (IEL), Institutt for teknisk kybernetikk (ITK), Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) og Institutt for IKT og realfag (IIR). FTV lønnes i en 25 %-stilling, mens ITV lønnes for 80 – 100 timer per semester.

.

Ved vårens hovedvalg velges følgende representanter for et år i alle NTNUs studiebyer:

Trondheim:

 • 1 FTV (realfag)
 • 1 FTV (valgfri)
 • 1 ITV IDI (bachelor)
 • 1 ITV IDI (siving)
 • 1 ITV IES (bachelor)
 • 1 ITV IMF (siving)
 • 1 ITV IEL
 • 1 ITV ITK
 • 1 ITV IIK

Gjøvik:

 • 1 ITV IDI
 • 1 ITV IES
 • 1 ITV IIK

Ålesund:

 • 1 ITV IIR

.

I tillegg skal det være suppleringsvalg i Trondheim og Ålesund der følgende representanter velges for et halvt år:

Trondheim:

 • 1 ITV ITK

Ålesund:

 • 1 ITV IIR

.

Fristen for å stille som tillitsvalgt er søndag 25. april kl.17:59. Om du skulle ha noen spørsmål er det bare å kontakte ftv@sr-ie.no.

Du nominerer aktuelle kandidater her og melder ditt kandidatur her.

.