Velferdsmidler høst 2021

Nå kan man søke velferdsmidler fra Studentrådet IE!

Fakultetet har besluttet å tildele Studentrådet 330.000,- for å styrke studentvelferden. Man kan søke om støtte til det meste som kommer til gode for studenter på IE-fakultetet, for eksempel støtte til prosjekter, arrangementer, fellesutstyr osv. Alkohol støttes ikke. Her kan man søke både på vegne av en linjeforening eller studentorganisasjon, men også som enkeltpersoner!

For beløp over 5000,- er søknadsfristen 30. september. Søknader om mindre beløp vurderes fortløpende/ukentlig.

Mer info og søknadsskjema finnes her.

Vi gleder oss til å behandle søknadene deres!