Valg H2021

Valget for høsten 2021 står for tur! Det skal velges lønnede studentrepresentanter som har mulighet til å påvirke ledelsen til å høre på studentenes mening i avgjørelser. Studentrådet ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU har tillitsvalgte i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det består av en lektortillitsvalgt, fire fakultetstillitsvalgte (FTV) og 19 Read more about Valg H2021[…]