Valg H2021

Valget for høsten 2021 står for tur! Det skal velges lønnede studentrepresentanter som har mulighet til å påvirke ledelsen til å høre på studentenes mening i avgjørelser.

Studentrådet ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU har tillitsvalgte i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det består av en lektortillitsvalgt, fire fakultetstillitsvalgte (FTV) og 19 institutttillitsvalgte (ITV) for instituttene Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Institutt for elektroniske systemer (IES), Institutt for matematiske fag (IMF), Institutt for elkraftteknikk (IEL), Institutt for teknisk kybernetikk (ITK), Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) og Institutt for IKT og realfag (IIR). FTV lønnes i en 25 %-stilling, mens ITV lønnes for 80 – 100 timer per semester.

Ved høstens valg skal det velges disse vervene til NTNUs studentdemokrati:

 • Fakultetstillitsvalgt (FTV) (siving) 
 • Fakultetstillitsvalgt (FTV) (ingeniør/realfag) 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) IDI (bachelor/AIT) 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) IES (siving) 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) IIR Ålesund 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) IEL 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) ITK 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) IMF (realfag) 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) IIK Trondheim 
 • Instituttillitsvalgt (ITV) IIK Gjøvik 
 • Lektortillitsvalgt (LTV) 

Du nominerer aktuelle kandidater her og melder ditt kandidatur her.