Innsynsrapport H2021: Velferdsmidler

Studentrådet IE forsøker som pilotprosjekt å publisere en innsynsrapport som oppsummerer arbeidet Studentrådet har gjort i forbindelse med velferdsmidlene. Innsynsrapporten for høsten 2021 finnes i PDF-filen under.

Dersom det er noen spørsmål knyttet til velferdsmidlene eller rapporten kan de rettes til ftv@sr-ie.no