oktober 18, 2020

Andrea Hovland Dalseg

Studie: Elektronisk systemdesign og innovasjon, 4. år

Stiller til: ITV IES (siving)

Jeg går 4. året elsys med retning Analog kretsdesign og radioteknikk. Elsys har hatt en stor utvikling i løpet av de siste årene, og jeg vil gjerne være med på å påvirke dette fra innsiden og fremme elsysstudenters interesser til instituttet. Ellers er jeg aktiv i NTNUI lacrosse, har vært med i styret til Elektronikk- og teknologidagen, vært redaktør i Omega bulletin og deltatt i Omegarevyens manusgruppe i flere år.