oktober 18, 2020

Anette Fagerheim Bjerke

Studie: Elektronisk systemdesign og innovasjon, 4. år

Stiller til: ITV IES (siving)

Jeg er en 22 år gammel kvinne fra Stavanger som går fjerdeåret på ELSYS. Jeg stiller til valg som ITV fordi jeg mener informasjonsflyten fra NTNU og ut til studentene er for dårlig. Etter tre år på NTNU har jeg fått god innsikt i hvordan studiehverdagen er og ønsker å formidle hva som kan gjøres bedre til NTNU.

I det siste har jeg opplevd at NTNU har vært dårlige til å informere studentene om ulike tiltak og planer for eksamen og situasjonen rund koronaviruset. Dette er svært frustrerende og jeg håper å kunne bidra til å endre dette.

Videre håper jeg å bidra til et godt læringsmiljø ved å videreformidle studentenes meninger til instituttet. Jeg er engasjert og er ikke redd for å si ifra dersom jeg er uenig i noe.