oktober 18, 2020

Anne Cecilie Løvenskiold

Studie: Energi og Miljø, 4. år

Stiller til: ITV IEL

Jeg heter Anne Cecilie, er 22 år og går fjerdeåret på Energi og Miljø med fordypning i energi- og miljøanalyse. Nå stiller jeg til valg for det meningsfulle og viktige vervet som ITV året 2021.

For meg er det viktig at studentene opplever at de blir hørt og inkludert og at informasjonen flyter godt mellom instituttet og studentene. Trivsel er utrolig viktig både for akademiske resultater og helse, og jeg skal gjøre så godt jeg kan for å jobbe for studentenes rettigheter og trivsel.

Gjennom mine år på NTNU har jeg både vært studass og i referansegrupper og har dermed erfaring med å være et bindeledd mellom studentene og instituttet.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker ta på meg den viktige jobben å representere dere studenter i viktige saker det kommende året.