oktober 18, 2020

Åsmund Hunderi Stemland

Studie: Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet, 2. år

Stiller til: ITV IDI AIT

Jeg stiller fordi jeg tror på viktigheten av at studenter blir hørt, og vil prøve så godt det lar seg gjøre å gjøre meg kjent med problemstillingene til studenter på IDI. Jeg er 22 år, og er ellers aktiv på Samfundet og har vært aktiv i ungdomspolitkken før jeg startet på bachelorgraden i fjor. Jeg synes det er viktig å fremme så mange stemmer som mulig, og at alle vet at deres sak kan bli hørt.