Velferdsmidler høst 2021

Nå kan man søke velferdsmidler fra Studentrådet IE! Fakultetet har besluttet å tildele Studentrådet 330.000,- for å styrke studentvelferden. Man kan søke om støtte til det meste som kommer til gode for studenter på IE-fakultetet, for eksempel støtte til prosjekter, arrangementer, fellesutstyr osv. Alkohol støttes ikke. Her kan man søke både på vegne av en Read more about Velferdsmidler høst 2021[…]