mars 27, 2022

Bjørn Krarup Randa Nielsen

Stiller til: ITV IDI Trondheim (bachelor)

Kull: Digital forretningsutvikling Høst 2020 – 2. klasse nå

Kandidattekst: Jeg er en utadvendt gutt på 22 år som liker å engasjerer meg i sosiale arrangementer, diverse linjeforeningsaktiviteter og festligheter. I denne forbindelse er jeg med i TIHLDEs undergruppe Redaksjonen som har ansvar for å utarbeide linjeforennigsbladet Tøddel. Viderer er jeg også et aktivt medlem i linjeforeningens fotballlag TIHLDE Pythons. Når det gjelder jobberfaring relatert til studiet og NTNU, har jeg vært læringsassistent i DIFT1002-IT-introduksjon og databaser i løpet av høst 2021, og er per dags dato læringsassistent i DCST1007-Objektorientert programmering. I denne sammenheng har jeg fullført LAOS-kurs via IDI.