april 25, 2021

Dharshini Tharmarajan

Stiller til: ITV IIK (Trondheim)

Studie: Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (integrert master), 3. år

Hei, kjære studenter! Mitt navn er Dharshini Tharmarajan, er 21 år, og går tredje året på en integrert master i Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet. Min motivasjon for å stille som ITV IIK (Trondheim) er for å forbedre studiehverdagen til studentene ved vårt institutt. Det er viktig at vi har engasjerte studenter i Studentrådet, dette er inngangsporten vi har til å gjøre forandringer på studiehverdagen til vårt beste. Pandemien har ført med seg ulike problemstillinger som vi ikke har stått ovenfor tidligere, som annerledes eksamensgjennomføring og digitale forelesninger. Tallene fra Studiebarometeret viser at studenter mener de ville ha lært mer dersom de hadde vært fysisk til stede på lærestedet. Dette kan være vanskelig å tilrettelegge under en pandemi, og derfor er det viktig at digitale forelesninger blir lagt opp slik at de gir best mulig læringsutbytte. Flere mener også at undervisningen på nett var mindre motiverende, men at det var større sjanse for at de fikk med seg forelesningene, dersom de ligger tilgjengelige som opptak. I praksis blir ikke alle aktuelle digitale forelesninger filmet, noe jeg synes burde bli gjort. Å legge ut videoopptak av både digitale og fysiske forelesninger, vil gjøre timeplanen vår mer fleksibel, det vil være en tilrettelegging for studenter som trenger det og det gir oss en bedre studiehverdag. Det har vært utfordrende å være student midt i en pandemi, spesielt med tanke på psykisk helse, ensomhet og mindre studiemotivasjon. Vi trenger studentpolitikk som gjør det enklere å være student, hvor studentenes psykososiale helse blir ivaretatt. Som studenter trenger vi tiltak som gjør det lettere å nyte de beste årene i våre liv og bruke tiden på faget vi brenner for. Dette er sakene jeg brenner mest for og kommer til å arbeide utålmodig med for å forbedre. Min rolle som ITV vil være å endre studenthverdagen og tilrettelegge tiltak slik at det gagner oss studentene best. Den viktigste forskjellen vi studenter kan få til på instituttet er gjennom slike verv. Tanken om å kunne bidra med dette engasjerer meg, og jeg har stor tro på at vi sammen kan forandre studenthverdagen til det bedre. Lærerike erfaringer fra studentfrivilligheten, og som tillitsvalgt innen ungdomsrådet vil jeg ta med meg inn i arbeidet som ITV. Jeg er åpen for å lære mer om deres utfordringer gjennom studiet, og ser fram til muligheten for å lytte til og tale deres sak. Jeg håper dere gir meg tilliten. Godt valg!