mars 28, 2022

Didrik Nohre Lønvik

Stiller til: FTV – Fakultetstillitsvalgt ved realfagskvoten

Studie: Lektor i realfag

Jeg stiller til FTV fordi jeg ønsker å jobbe for at dere skal få det best mulig på studiet. Dette gjelder alt fra faglig oppfølging, til det psykososiale miljøet. Jeg er ikke redd for å si min mening, og virkelig kjempe for at dere skal bli hørt. Noe av det jeg ønsker å jobbe for er å sikre at linjeforeninger får støtte, som blant annet vil gi studentene et bedre psykososialt miljø. Jeg ønsker også å kjempe for at studentene skal få gode arbeidsarealer som er tilrettelagt til det studentene trenger.05

Jeg har erfaring fra flere studier, jeg studerer nå lektor i realfag, men har også vært innom bachelor i matematiske fag og bachelor i fysikk. Jeg har også hatt flere frivillige verv, i linjeforeningen Delta, men også i politikken og i Pedagogstudentene. Dette har gitt meg erfaring med å samarbeide med ulike grupperinger og å få gjennomslag i saker. Så stem på meg hvis du ønsker en tillitsvalgt som virkelig brenner for at dere skal ha det så bra som mulig!