april 25, 2021

Elias Klakken Angelsen

Stiller til: FTV

Studie: Bachelor i matematiske fag, 3. år

Jeg heter Elias Klakken Angelsen, er 21 år, kommer fra Ålesund og stiller til FTV for IE-fakultetet. For øyeblikket går jeg 3.året på en bachelor i matematiske fag og har de siste årene vært en svært engasjert student. Dette har blant annet vært som tidligere tillitsvalgt på studie- og instituttnivå for IMF, gjennom økonomiverv i styret av Linjeforeningen Delta og i Realfagsrevyen og som leder av fagfestivalen Realfagsdagene. Disse erfaringene har gitt meg et bredt innblikk i studentfrivilligheten og studentpolitikken som vil være ekstremt nyttig å ta med seg inn i jobben som FTV. Det viktigste for meg er at studentene har oversikt over sine rettigheter og at studentfrivilligheten har gode rammer for å blomstre post-Covid. Mange studenter har gode innspill til studierelaterte saker, men dessverre er det ikke alle som vet hvordan de kan påvirke eller få innsyn i det som skjer uten å aktivt søke verv i studentpolitikken. Jeg stiller derfor til FTV for IE-fakultetet for å kjempe for at kommunikasjonen med linjeforeningene og studentforeningene bedres, samtidig som viktige saker knyttet til for eksempel identitetsarealer, informasjonsflyt, kvalitet i undervisningen og bærekraft skal settes høyt, slik at studentvelferden og -frivilligheten kan blomstre enda mer enn før. Takk for at du bruker stemmeretten din, godt valg!