mars 27, 2022

Emil Bragstad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stiller til: ITV IIK Trondheim

Kull: Komtek 2. klasse

Kandidattekst: Hei, jeg heter Emil og stiller til valg som instituttillitsvalgt ved IIK. Jeg går 2. klasse kommunikasjonsteknologi og stortrives med det. Som instituttillitsvalg ønsker jeg å være et talerør mellom studentene og instituttet. Jeg vil jobbe for å styrke den faglige og pedagogiske kvaliteten på studiet, gjennom å gi tilbakemelding til faglærere og ta tak i saker der studentene ønsker forandring. Videre har jeg et ønske om å bidra til et åpent og sosialt miljø for alle. Jeg vil spesielt jobbe for å skape et bra klassemiljø for nye kull på studiet, gjennom sosiale klassearrangement på starten av semesteret.