april 22, 2020

Emilie Rieber

Stiller til: ITV for IIK Trondheim

Studie: Kommunikasjonsteknologi, 2. å

Hei! Jeg heter Emilie og skal starte på 3. året på komtek til høsten. Dette året har jeg vært ITV i tillegg til at jeg har vært KTV og studentkontakt. Jeg trives utrolig godt med denne rollen og jeg ønsker derfor å være med et år til. Jeg synes det er spennende å jobbe med saker fra studentene og fungere som studentenes representant overfor de ansatte. Dette året har jeg jobbet med mange ulike saker, alt fra å bidra med tilbakemeldinger om fag, til purring vedrørende nye masterklasser og arrangering av sosiale arrangementer. I høst var jeg med på å arrangere minigolf og jeg tror at slike aktiviteter er viktig for mange av studentene. Derfor ønsker jeg å arrangere flere liknende arrangementer. Det er viktig for meg at alle har det bra og trives på studiet. Derfor håper jeg at det snart blir enklere å samle flere. Frem til det skjer ønsker å fortsette med digitale arrangementer slik som vi gjør nå. Jeg er også veldig opptatt av kvalitet på undervisningen og dette ønsker jeg å jobbe mer med fremover..