April 22, 2020

Emilie Rieber

Stiller til: ITV for IIK
Studie: Kommunikasjonsteknologi, 1. år

Hei! Jeg heter Emilie og skal starte på 2. året på Kommunikasjonsteknologi til høsten. Dette året har jeg vært tillitsvalgt i klassen og elevkontakt. I tillegg er jeg med i komiteen til gratismatkjøleskapet på Gløshaugen. Å kunne jobbe for og med medstudenter i disse vervene har gitt mersmak og derfor ønsker jeg nå å stille til ITV. Det er viktig for meg at alle har det bra og trives på studiet. For å opprettholde et godt studentmiljø trenger vi at det er inkluderende, sosialt og godt faglig (med gode fag og forelesere). Dette er en viktig sak for meg og noe jeg ønsker å jobbe for. Studentenes trivsel er viktig, og derfor ønsker jeg at alt studentene ønsker å ta opp, stort eller smått, skal bli tatt seriøst. Jeg er ikke redd for å si fra, og ønsker å bringe medstudentenes meninger videre.