mars 27, 2022

Erling Feet Nesset

Stiller til: ITV IDI Trondheim (siving)

Kull: MTDT 4. klasse

Kandidattekst: Hei jeg heter Erling og ønsker å bli ITV på IDI. Gjennom mine år på datateknologi har jeg arbeidet mye opp mot IDI for studentene på datateknologi, sist som både leder av Abakus og programtillitsvalgt. Nylig har jeg vært med å starte et prosjekt for å bedre bruk av rommene på A-blokka, i tillegg til å jobbe for at det skal være møter og tett dialog mellom linjeforeningene og IDI. Dette arbeidet vil jeg gjerne bygge videre på, i tillegg til å arbeide for at IDI skal vise at de bryr seg om studentene. Innflyttingsfest og Catch IDI er vel og bra, men det hjelper ikke mye for studentmiljøet når det ikke er noen plasser å arbeide på. Jeg vil jobbe for at IDI gir studentene det de trenger, ikke bare kaste penger på problemene og håpe at de går bort. For å kunne representere studentene vil jeg være tilgjengelig på campus og digitalt, i tillegg til å arbeide med de klassetillitsvalgte for å sikre kvantitativ data gjennom spørreundersøkelser. Dette for å representere alle, og ikke bare de som er på campus. Jeg vil prioritere å bedre klassemiljøet, spesielt gjennom tiltak i fellesfag. Fag er en av få muligheter vi har til å nå ut til alle, også de som har falt utenfor. Nå har vi nettopp vært gjennom en pandemi, og da er det viktig at man jobber for å bedre studentmiljøet, spesielt for de som har tilbrakt all sin tid på NTNU under pandemien.