oktober 18, 2020

Frederick Nilsen

Studie: Industriell matematikk, 3. år
Stiller til: FTV (siving)

Hei! Jeg er en tredjeårsstudent på Industriell matematikk som ønsker å representere studentenes interesser for IE-fakultetet som fakultetstillitsvalgt. Jeg har vært både vararepresentant og studenttingsrepresentant for Studenttinget i 2019, og er utrolig motivert for å arbeide med studentdemokratiet i tiden fremover!

Til tross for å ikke ha en lang CV innen NTNUs studentdemokratiske organer, har jeg derimot vært svært aktiv i linjeforeningsarbeid som tidligere økonomiansvarlig og per dags dato som leder av Linjeforeningen Nabla. Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har lært fra vervene i Nabla, deriblant den organisatoriske kompetansen og samarbeidet med ulike fakultet ved NTNU, som har vært særdeles viktig under en litt annerledes studiestart.

Utenom linjeforeningsarbeid har jeg tidligere erfaring fra politiske ungdomsparti og to valgkamper, og er derfor både skolert og rutinert på å uttrykke mine og studentenes ytringer i en rekke situasjoner. Ellers er jeg en strukturert person som trives med regneark og sakspapirer. Mine hjertesaker er blant annet å øke synligheten til studentdemokratiet, og å sikre studenter identitetsareal og forutsigbarhet – også under en pandemi.