oktober 30, 2021

Frida Holshaug Vaagan

Studie: Lektor i realfag, 2. året

Stiller til: LTV Trondheim

Hei! Jeg heter Frida, og går mitt andre år på lektorstudiet, og fagene mine er matematikk og fysikk. Dette gjør at jeg har god kjennskap til det å være en lektorstudent, og jeg har også kjennskap til IE-fakultetet. Som lektortillitsvalgt vil jeg tale lektorenes sak, samtidig som jeg vil være en tydelig representant for de sakene som angår oss. Siden det er mange institutter som er involvert i lektorutdanningen er det viktig at vi har god representasjon og god kommunikasjon. Jeg er den personen som kan bidra med god kommunikasjon, og som kan være bindeleddet mellom fakultetet og medstudentene. Min intensjon er at alle skal ha en god studieopplevelse på LUR, noe som innebærer at vi lektorer har en god sosial tilhørelese og at vi har et godt faglig fellesskap og miljø.