mars 29, 2022

Hanan Shamsi

Stiller til: ITV IIK Gjøvik

Kull: Digital innfrastruktur og cybersikkerhet 1. klasse

Kandidattekst: Hei! Jeg heter Hanan Shamsi. Jeg går på første år i Digital innfrastruktur og cybersikkerhet. Jeg ønsker meg å stiile til valg som ITV, med tank på  ågjøre innsats for studentdemokratiet.