oktober 18, 2020

Hanna Lofnes

Studie: Energi og Miljø, 2. år

Stiller til: ITV IEL

Hei! Jeg heter Hanna, kommer fra Bergen og går nå andreklasse på Energi og miljø. Jeg er en person som liker å ha mye å gjøre, og ble derfor med i 5 komiteer i førsteklasse der jeg blant annet er aktiv i bedriftskontakten EMIL Link. I tillegg er jeg en av lederne som arrangerer Miljøauksjonen 2020, som ble gjennomført digitalt nå i høst der vi fikk samlet inn 37 tusen til WWF.  

Jeg kunne tenkt meg å stille som ITV fordi jeg vil være med å bidra til å opprettholde en god dialog og samarbeid mellom studentene og instituttet. I den situasjonen vi er i nå er det spesielt viktig at studentene blir hørt slik at hverdagen blir best mulig tilpasset. Jeg vil gjerne bidra til dette, og er også interessert i å lære enda mer om hva som skjer på instituttet og på NTNU generelt!