oktober 22, 2022

Hanna Vodopic

Studie: Digital forretningsutvikling 3 klasse

Stiller til: ITV IDI Trondheim (AIT)

Jeg er en sosial og omgjengelig person og vil si at jeg har et godt nettverk på TIHLDE. Jeg er engasjert i linjeforeningen og er medlem av to verv. Jeg synes det er viktig at studentene blir hørt og at deres meninger blir tatt i betraktning av instituttet og ledelsen når endringer eller tiltak skal gjøres. Jeg synes ITV rollen er viktig og jeg ser på den som en mulighet til å forbedre studentenes studiemiljø i enda større grad.