oktober 22, 2022

Hannah Fagerli Ranheim

Studie: Energi og Miljø, 3. klasse

Stiller til: ITV IEL Trondheim

Jeg ønsker å stille på nytt som ITV for IEL da jeg trives godt i studentrådet og føler at jeg fortsatt har masse å bidra med. Som ITV ønsker jeg å fortsette å bidra til god kommunikasjon mellom instituttet og studentene, å kjempe for studentenes rettigheter og å lage tiltak for å bedre det sosiale miljøet. I tillegg det vil jeg skape en uformell og lavterskel tone for å ta opp saker eller bare slå en prat, slik at det skal være lett å ta opp ting dere er opptatt av. Jeg er imøtekommende og lett å snakke med, og dette er egenskaper jeg skal bruke i vervet for å kommunisere med så mange av dere som mulig.:)