oktober 19, 2020

Hanne Opseth Rygg

Studie: Kybernetikk og robotikk, 3. år

Stiller til: ITV ITK

Hei, hei! Eg heiter Hanne og går i 3. klasse. Eg er veldig opptatt av korleis mine medstudentar har det på studiet, og har lyst til å fortsette å forbetre studiekvardagen til dei rundt meg. Eg er no ferdig med 2 år i Hovedstyret til Omega, og tar med meg erfaringar derifrå om korleis eg ønskjer at samarbeidet mellom studentane og instituttet skal vere.  Det hadde vore veldig kjekt å få vere med å påverke til ei tettare oppfølging, og få lov til å vere ein støttespelar til medstudentane mine.