mars 27, 2022

Helene Bolkan

Stiller til: ITV IIK Trondheim

Kull: Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, 2018-kullet

Kandidattekst: Hei, mitt navn er Helene og jeg skal begynne i 5. klasse på KomTek. Jeg stiller som ITV i år fordi jeg har lyst til å være med på å gjøre instituttet vårt bedre. Jeg har vært studentkontakt på KomTek siden 1.klasse på studiet, og har blant annet gjennom den stillingen vært med på å pusse opp KomTek-loungen sånn at den skulle bli et sted som dekket studentens behov. Jeg er allerede godt kjent med hvordan instituttet fungerer, noe som jeg tror kan være en fordel i stillingen som ITV. I tillegg er jeg veldig opptatt av at alle skal trives på studiet, og håper jeg kan være en person det er enkelt å komme til og ta opp ting med dersom noen skulle ha noen problemer. Jeg anser meg selv som en utadvendt person som ikke er redd for å ta opp ting, noe jeg tenker kan komme godt med når man skal fronte studentenes saker. Jeg håper på deres tillit i rollen som ITV for IIK!