april 22, 2020

Helene Bolkan

Stiller til: ITV for IIK
Studie: Kommunikasjonsteknologi, 2.år

Hei! Jeg heter Helene, og jeg er en 21 år gammel jente fra Lørenskog. Jeg går i 2. klasse KomTek, og noen av dere kjenner meg kanskje som studentkontakt for linjen. På fritiden min spiller jeg håndball for NTNUI, og jeg har i tillegg vært med i revyen til Abakus dette semesteret. Jeg stiller som ITV for å kunne ha en større påvirkning på instituttet, og hverdagen vår som studenter. Jeg er en utadvendt person, som gjerne sier hva jeg mener, noe jeg tror er viktig som ITV. I tillegg prøver jeg å være en imøtekommende person, og jeg håper og tror at jeg er en jente som folk kommer til dersom de har noe på hjertet. Rollen som ITV er en unik mulighet til å bli kjent med instituttet på en annen måte, og få være en talsperson for studentenes meninger. Jeg er en person som alltid prøver å bedre tilværelsen til de rundt meg, og dette gjelder også for mine medstudenters miljø på skolen. Som nevnt er jeg allerede studentkontakt, og har blitt kjent med flere innenfor KomTek på denne måten, men jeg ønsker å kunne ha en større påvirkningskraft, og derfor stiller jeg som ITV. Jeg håper dere synes jeg kan være en god representant for dere og for instituttet!