oktober 22, 2022

Helle Nilsen Elvebakk

Studie: Lektor i realfag med informatikk og matte, 2.året (21-kullet)

Stiller til: LTV

Mitt navn er Helle Nilsen Elvebakk og går andreåret på lektor i realfag med fagene informatikk og matematikk. Jeg ønsker å stille til lektortillitsvalgt (LTV) for å være bindeleddet mellom studentene på studiet og fakultetet. Innenfor linjeforeningen vår Spanskrøret, er jeg et aktivt medlem og er med på de fleste arrangementer, da jeg har vanskelig for å si nei. Takket være dette har jeg fått blitt kjent med medstudenter på tvers av kull og håper derfor det vil være lavterskel for å ta kontakt med meg om det er noe. For meg er det viktig at studentene blir hørt når det gjelder alt fra studieplan til praksis, og håper jeg kan bidra til å påvirke saker som er viktige for oss lektorstudenter.