oktober 18, 2020

Henriette Bjørheim

Studie: Kommunikasjonsteknologi og Digital Sikkerhet, 1. år

Stiller til: ITV IIK Trondheim

Hei! Mitt navn er Henriette, jeg er 20 år og ønsker å stille som ITV på vegne av studentene ved IIK. Jeg er p.t. Klassetillitsvalgt for 1. klasse, og trives utrolig godt i rollen. Jeg ønsker å gjøre mitt for at alle studenter blir hørt, sett og rettferdig behandlet i møte med instituttet. Jeg er pliktoppfyllende og arbeidsom, og har et stort engasjement for å øke trivsel og inkludering. Den gode dialogen mellom studentene og instituttet tror jeg er avgjørende for nettopp dette, og jeg ønsker å gjøre mitt for at den består. Jeg har ved tidligere ansettelsesforhold opparbeidet meg kompetanse både innenfor administrasjon og generell møtevirksomhet, noe jeg tror er relevant for å kunne være en profesjonell og saklig representant for dere. Jeg er åpen for nye synspunkter, og ikke redd for å ta opp saker på vegne av andre. Jeg fraviker ikke diskusjoner, og sier ifra dersom jeg føler det ikke tas hensyn til vårt beste. Jeg føler meg med andre ord svært kapabel til å håndtere det ansvaret som følger med stillingen. Håper dere gir meg tilliten.