februar 22, 2022

Henrik Braathen

Studie: Bachelor i Automasjon og Intelligente systemer

Stilling: ITV IIR

Litt om meg:

På fritiden er jeg svært aktiv innen Studentfrivilligheten, med verv i både studentdemokratiet og Syntax linjeforening. Jeg liker ellers både å trene og spille spill. Jeg ønsker å forbedre hverdagen til alle studenter her ved IIR.

Hjertesak:

Jeg har lagt merke til at kommunikasjonen her på campus har stor forbedringspotensialer. Det er derfor min hjertesak å få forbedre kommunikasjonsflyten her på Campus Ålesund, noe som jeg også jobber med som Kommunikasjonsansvarlig i Studentparlamentet.