Allmøte for studentar ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

  Studentrådet IE inviterer med dette til allmøte for alle studentar ved IE-fakultetet. Allmøtet vert på rom EL 3 torsdag 26. april 2018 klokka 16:15, og vil vare til seinast klokka 18:00. Førebels saksliste ser slik ut:   Val av nye institutt- og fakultetstillitsvalde Presentasjon av valet Forslag om å godkjenne at nokre ITV’ar vert[…]

Saksliste og saksdokumenter til Allmøte 04.04.17

Studentrådet IE skal holde et allmøte for alle studenter ved IE fakultetet i EL6 på Gløshaugen kl 16.15-18 04.04.17. Sakene er som følger: Info om Studentrådet IE etter fusjonen Forslag om endring av vedtekter for Studentrådet IE Introduksjon av kandidater til fakultettillitsvalgt og instituttillitsvalgt Vedtekter og forslag til endring finner du hhv. her og her.[…]

Bakgrunnsbilete

Valg av nye representanter for studieåret 2017/2018

Semesterets valgperiode er i gang og vi ser etter kandidater til både institutt- og fakultetstillitsvalgte! Selve valget vil avholdes i uke 14. Som tillitsvalgt har du mulighet til å påvirke andres og egen studiehverdag. Studentrådet jobber tett opp mot institutt- og fakultetsledelsen og har en stemme i alle avgjørelser, ansettelser og instillinger som blir gjort.[…]

Studentrådet IE Våren 2017

Det er avholdt valg til to verv som fakultettillitsvalgt ved Studentrådet IE. Valget ble avsluttet fredag 28.10.2016, og resultatet ble som følgende: De fakultettillitsvalgte for IE fakultetet våren 2017 er: FTV siv.ing. Kaja Garbom Sørbotten FTV bachelor realfag Trine-Lise Helgesen FTV bachelor ingeniør Hans Peder Langbekkhei FTV fritt valgt  Harald Vinje ITVer som er valgt våren[…]

Allmøte for studenter ved IE 20.10.2016

Fra og med 01.01.2017 blir alle studenter ved IME del av det nye fakultetet IE, Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk. I den anledning må det opprettes et nytt studentråd for fakultetet. Stiftelsen av Studentrådet IE er satt til et allmøte for alle studenter ved det nye IE fakultetet i S1 på Gløshaugen kl 12:15 20.10.16.[…]

Valg av fakultettillitsvalgte for året 2017

Ønsker du å representere dine medstudenter på fakultetsnivå med det mest spennende tillitsvervet på NTNU? Da bør du stille som fakultettillitsvalgt. Studentrådet søker to nye fakultettillitsvalgte for 2017. Som fakultettillitsvalgt får du mulighet til å ta tak der man ser forbedringsmuligheter og utfordringer ved både studiet og undervisning ved å sammarbeide tett med fakultetets administrasjon[…]

Studieprogram under IE fakultetet

Dette er en liste over de største linjene som har vertsfakultet IE, og som representeres av Studentrådet IE. Bachelorprogram: Kalvskinnet: Informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Ingeniørfag, Data Ingeniørfag, Elektro Ingeniørfag, fornybar energi IT-støttet bedriftsutvikling Gløshaugen: Informatikk Matematiske fag Gjøvik: Drift av nettverk og datasystemer Informasjonsikkerhet Ingeniørfag – data,[…]