Velferdsmidler

Studentrådet IE deler ut penger til studentvelferd! Retningslinjene finner du her. Søknadskjema finner du her. Søknader sendes til ftv@sr-ie.no eller leveres på kontoret  vårt i 2. etasje i Gamle Fysikk på Gløshaugen.

Allmøte for studentar ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

  Studentrådet IE inviterer med dette til allmøte for alle studentar ved IE-fakultetet. Allmøtet vert på rom EL 3 torsdag 26. april 2018 klokka 16:15, og vil vare til seinast klokka 18:00. Førebels saksliste ser slik ut:   Val av nye institutt- og fakultetstillitsvalde Presentasjon av valet Forslag om å godkjenne at nokre ITV’ar vert Read more about Allmøte for studentar ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk[…]

Nye tillitsvalgte på IE-fakultetet

Da er det blitt valgt nye tillitsvalgte og representanter i Studentrådet for kalanderåret 2018, og resultatet ble som følger: FTV (Siv. ing) – Susanne Othilie Gulbrandsen FTV (Bachelor ingeniør) – Truls Kippernes ITV på IIR i Ålesund – Klaus Dyvik ITV på IIK i Gjøvik – Vladimir Haug Studentrådet IE gratulerer, og takker alle som Read more about Nye tillitsvalgte på IE-fakultetet[…]

Studentrådet IE skoleåret 2017/2018

Da har vi gleden av å presentere det nye Studentrådet IE, som tiltrer 1. august 2017. Takk til alle som stilte, og som stemte i valget.   FTV Siv.Ing: Harald Vinje Bachelor Ingeniør: Hans Peder Langbekkhei Fritt valg: Cecilie Bjørnsdotter Raustein Realfag: Nils Jørgen Sunnvoll   ITV på Institutt for teknisk kybernetikk Adrian Uggedal Rokseth Read more about Studentrådet IE skoleåret 2017/2018[…]

Bakgrunnsbilete

Valg av nye representanter for studieåret 2017/2018

Semesterets valgperiode er i gang og vi ser etter kandidater til både institutt- og fakultetstillitsvalgte! Selve valget vil avholdes i uke 14. Som tillitsvalgt har du mulighet til å påvirke andres og egen studiehverdag. Studentrådet jobber tett opp mot institutt- og fakultetsledelsen og har en stemme i alle avgjørelser, ansettelser og instillinger som blir gjort. Read more about Valg av nye representanter for studieåret 2017/2018[…]

Studentrådet IE Våren 2017

Det er avholdt valg til to verv som fakultettillitsvalgt ved Studentrådet IE. Valget ble avsluttet fredag 28.10.2016, og resultatet ble som følgende: De fakultettillitsvalgte for IE fakultetet våren 2017 er: FTV siv.ing. Kaja Garbom Sørbotten FTV bachelor realfag Trine-Lise Helgesen FTV bachelor ingeniør Hans Peder Langbekkhei FTV fritt valgt  Harald Vinje ITVer som er valgt våren Read more about Studentrådet IE Våren 2017[…]

Allmøte for studenter ved IE 20.10.2016

Fra og med 01.01.2017 blir alle studenter ved IME del av det nye fakultetet IE, Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk. I den anledning må det opprettes et nytt studentråd for fakultetet. Stiftelsen av Studentrådet IE er satt til et allmøte for alle studenter ved det nye IE fakultetet i S1 på Gløshaugen kl 12:15 20.10.16. Read more about Allmøte for studenter ved IE 20.10.2016[…]

Valg av fakultettillitsvalgte for året 2017

Ønsker du å representere dine medstudenter på fakultetsnivå med det mest spennende tillitsvervet på NTNU? Da bør du stille som fakultettillitsvalgt. Studentrådet søker to nye fakultettillitsvalgte for 2017. Som fakultettillitsvalgt får du mulighet til å ta tak der man ser forbedringsmuligheter og utfordringer ved både studiet og undervisning ved å sammarbeide tett med fakultetets administrasjon Read more about Valg av fakultettillitsvalgte for året 2017[…]

Mer om oss

Mer om oss og våre arbeidsoppgaver Studentrådet består av tillitsvalgte studenter ved institutt, og fakultet, som er valgt av studenter på fakultetets studieprogram. Valg foregår elektronisk på http://studentvalget.no/ Studentrådet skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet for jobbe for å gjennomføre vedtak Read more about Mer om oss[…]