april 25, 2021

Ingeborg Sofie Bogen

Stiller til: ITV IIK (Trondheim)

Studie: Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (integrert master), 1. år

Hei, jeg heter Ingeborg og går mitt første år på kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet i Trondheim! Jeg har så langt vært veldig heldig, og trives veldig godt på NTNU. Dette er noe jeg unner alle som studerer eller skal begynne å studere. I dag har vi et godt miljø ved instituttet vårt, men det betyr likevel ikke at vi kan strebe etter å få til et enda mer inkluderende og godt studiemiljø for alle. For å kunne sikre trivsel for alle er det viktig å tilrettelegge både for et godt sosialt miljø og et godt læringsmiljø. Her spiller universitet en viktig i rolle, og for at universitet skal kunne legge opp studiehverdagen best mulig for oss studenter er kommunikasjon mellom universitetet og studentene helt essensielt. Jeg ønsker å kunne sørge for at denne kommunikasjonen skal flyte best mulig, og tror på en åpen og ærlig tilnærming. Som studenter har vi all rett til å si i fra om ting som ikke fungerer. Som person er jeg åpen og positiv, og jeg håper å kunne være en alle kan snakke med, uansett hvor stor eller liten saken er. Jeg er også utadvendt, og opptatt av god kommunikasjon. Det er viktig at NTNU er klar over akkurat hva som fungerer hva som fungerer og ikke for at vi studenter skal trives godt. Jeg ønsker å jobbe for et godt miljø der alle føler seg hørt, og inkludert, og der vi fortsetter å strebe for at studentene skal ha det best mulig.