oktober 30, 2021

Jostein Kleveland

Studie: Lektorutdanning i Realfag, 2.klasse

Stiller til: LTV Trondheim

Jeg går 2.året på Lektorutdanning i Realfag, med IT som hovedfag. Det å sitte som Lektortillitsvalgt for IE-fakultetet virker som et viktig og sosialt verv, som jeg tror vil passe meg godt!