oktober 30, 2021

Ken Stabekk

Studie: Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, 1.klasse

Stiller til: ITV IIK Trondheim

Halla! Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å være et bra bindeledd mellom studentene og instituttet og jeg kan jobbe for studentenes beste. Jeg har vært tillitsvalgt flere ganger på videregående og ungdomskolen, som jeg alltid synes var kjempegøy. Da har jeg alltid prøvd å bidra konstruktivt, følge opp saker og være en god representant. Velger dere meg velger dere en det er lav terskel for å kontakte, som lytter til alle og ønsker å bidra for at vi alle skal ha det bra!