oktober 22, 2022

Kjartan Van Dijk Festøy

Klasse: Elektronisk systemdesign og Innovasjon, 3. Klasse

Stiller til: ITV IES Trondheim (siving)

Halla! Mitt navn er Kjartan Festøy, eg ønsker å representere DEG som ITV for IES (siving)! Ønsker du at dine medstudenter skal bli bli høyrt klart og tydelig opp mot institutt og fakultet, og ønsker du en person som brenner for å gjere andre sine liv litt bedre enn det dei er idag? So ønsker eg det same!